Canella - Fönsterhantverk

Fönsterhantverk

Renovera dina fönster! Vi skrapar/slipar, kittar/glasar och målar och ger dina fönster ett fortsatt långt liv. Vi gör träarbeten och kan även göra nya fönster i gammal stil.
Vi besiktar fönster och ger förslag på åtgärds- och underhållsplaner för fönster.
Byt inte fönster för att färgen flagar, det är inget fel på dem! Dem behöver lite bara lite omsorg. 

Fönsterrenoveringens Dag 30 Maj. Vi är hos Medevi Byggnadsvård och visar fönsterrenovering och svarar på frågor. Välkomna!

Glas och kittning

Vi kittar om och glasar dina fönsterbågar. Är dem tidigare än 1930-taktet? Då är du lycklig ägare till blåsta glas. Var rädd om dem!

Måla

Vi målar med linolja. Grund-, mellan- och slutstryktning ger långsiktiga, hållbara fönster (karm och båge).

Maj - Augusti är bästa tiden att måla och underhålla fönster.

Träarbeten

Vi lagar trasigt trä på bågarna och karmen, så de håller även kommande generationer. Vi kan även tillverka nya karmar och bågar.