Ta ner en fönsterbåge

En bra och säker teknik för att ta ner en fönsterbåge

Sätt armbågen stadigt på karmen och ta ett bra grep med handen under bågen. Gunga/vika bågen fram och tillbaka samtidigt som du lyfter bågen uppåt. Börja försiktigt och håll koll på när det blir en glipa i gångjärnet. Då är det strax loss!

Stöd sidostycket på bågen med vänster hand. Gärna på övre hälften av fönstret. Ta ett fast och bra grep!

När bågen lossat, ställ ner den på fönsterblecket. Då kan du byta grep och lyfta in bågen på ett säkert sätt.

Sitter bågen hårt? Ta hjälp av t ex en kofot. Gunga/vicka bågen försiktigt samtidigt som du lyfter den. Undvik att skada bottenstycket, särskilt viktigt om bottenstycket är dåligt och behöver renoveras/bytas.